History

2017
  • 09 Nhà máy ở Đồng Nai đi vào hoạt động. Khánh thành phòng trưng bày vật liệu xây dựng SY Việt Nam.
  • 07 Tài trợ học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Ninh Thuận.
  • 05 Khởi công xây dựng nhà máy ở tỉnh Đồng Nai.
  • 03 Chuyển văn phòng về Hà Nội.
2016
  • 11 Hội từ thiện hỗ trợ cho người bệnh phong và người nghèo ở TP. Hồ Chí Minh.
  • 10 Dự án cải tạo cơ sở vật chất cho trại trẻ mồ côi TIÊN CẦU.
  • 06 Xây nhà tình thương tại tỉnh Đồng Nai.
2015
  • 12 Đạt doanh thu 7 tỉ Won (KRW), đứng hạng 1 thị trường panel M/S tại Việt Nam.
2014
  • 12 Đạt doanh thu 4,5 tỉ Won (KRW).
2013
  • 07 Thành lập công ty.
위로